• วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ปิดทำการ เนื่องในวันหยุดราชการ

ข่าวสารนิเทศ ข่าวสารนิเทศ 

ดูทั้งหมด