• วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ปิดทำการ เนื่องในวันมาฆบูชา