• วันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ปิดทำการ เนื่องในวันหยุดราชการ

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ 

ดูทั้งหมด

ข่าวสารนิเทศ ข่าวสารนิเทศ 

ดูทั้งหมด