• สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ปิดทำการวันที่ 30 มี.ค. 61 และวันที่ 2 6 13 16 27 เม.ษ.61

  • ขอแจ้งกำหนดการจัดงานไทยเฟสติวัล ปี 2018 จะจัดในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ  Havneparken, Islands Brygge รายละเอียดอื่นๆ โปรดรอติดตามจากเว็บไซต์สถานทูตฯ ต่อไป