บริการ

ช่องทางการติดต่อ

 

ชาวไทยผู้ประสบปัญหาและต้องการความช่วยเหลือในศรีลังกา โปรดติดต่อ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ 

Royal Thai Embassy in Colombo

26, Sir Marcus Fernando road,

Colombo 7, Sri Lanka

Tel. (9411) 752-9500-3
Fax. (9411) 752 - 9504
Email. royalthaiembassyincolombo@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน (เฉพาะสำหรับคนไทย) +๙๔๗๗๓๐๗๐๗๔๗-๔๘

เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เช้า 08.30 - 12.00 น. ,  บ่าย 14.00 - 16.30 น.

ชาวไทยผู้ประสบปัญหาและต้องการความช่วยเหลือในมัลดีฟส์ โปรดติดต่อ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ หรือสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำมัลดีฟส์

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำมัลดีฟส์

Royal Thai Honourary Consulate in Male

H. Nareen, 2nd Floor, Majeedhee Magu, Male 20042, Maldvies

Tel. (+960) 300 5006-8
Email. info@thaiconsulate.mv

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน +960 739 8765 (สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ ไม่มีคนสื่อสารภาษาไทยได้)

เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เช้า 08.30 - 12.00 น. ,  บ่าย 14.00 - 16.30 น.

 

หมายเหตุ ::  เวลาศรีลังกาช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง และเวลามัลดีฟส์ช้ากว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง

                   หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศศรีลังกาหรือมัลดีฟส์เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อและที่อยู่ ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อหรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น