ข่าวและกิจกรรม News

ข่าวและกิจกรรม

 • การแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 15
  การแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 15
  เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2555 นายพลเดช วรฉัตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 15 ณ สนามกีฬา Sugathadasa กรุงโคลัมโบ โดยมีคณะนักกรีฑาเยาวชนจาก 33 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน เอกอัครราชทูตพลเดชฯ ได้พบปะและพูดคุยให้กำลังใจคณะนักกรีฑาไทยประมาณ 40 คน ที่มาเข้าร่วมการแข่งขัน
  19 ก.ย. 2555
 • ประธานาฺธิบดีศรีลังกาเข้าพบนายกรัฐมนตรี
  ประธานาฺธิบดีศรีลังกาเข้าพบนายกรัฐมนตรี
  วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 11:30 น. นายมหินทะ ราชปักษา (H.E. Mr. Mahinda Rajapaksa) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ได้เดินทางมายังตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รอให้การต้อนรับ และเชิญประธานาธิบดีศรีลังกาไปยังห้องสีงาช้างด้านนอก เพื่อลงนามในสมุดเยี่ยม ก่อนหารือข้อราชการกับนายมหินทะ ราชปักษา ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ณ ห้องสีงาช้างด้านใน สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
  18 ก.ย. 2555
 • ประธานาธิบดีศรีลังกาเยือนประเทศไทย
  ประธานาธิบดีศรีลังกาเยือนประเทศไทย
  นายมหินทะ ราชปักษะ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา มีกำหนดเดินทางเยือนไทยเพื่อการเจรจาทำงานในฐานะแขกของรัฐบาลไทย ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จออกทรงรับประธานาธิบดีศรีลังกาในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และประธานาธิบดีศรีลังกา มีกำหนดการหารือข้อราชการกับนายกรัฐมนตรีเพื่อแลก เปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคี และความร่วมมือ ทั้งในกรอบภูมิภาคและพหุภาคี ในวันเดียวกัน
  18 ก.ย. 2555
 • การจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 260 ปี สยามวงศ์ในศรีลังกา
  การจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 260 ปี สยามวงศ์ในศรีลังกา
  ด้วยในปี 2556 จะเป็นปีครบรอบ 260 ปี แห่งการประดิษฐานของพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในประเทศศรีลังกา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ และกระทรวงการต่างประเทศ มีดำริจะจัดงานเฉลิมฉลองวาระดังกล่าวขึ้นทั้งในไทยและศรีลังกา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งสองประเทศได้ระลึกถึงคุณูปการของพระอุบาลีมหาเถระ*จากกรุงศรีอยุธยา ผู้ซึ่งสถาปนานิกายสยามวงศ์ อันเป็นหนึ่งในพุทธศาสนาเถรวาทนิกายหลักของศรีลังกาในปัจจุบัน ขึ้นมาในพุทธศตวรรษที่ 24 ทั้งนี้ โครงการกิจกรรมดังกล่าวยังมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและศรีลังกาให้พัฒนาแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ทั้งในระดับภาครัฐและภาคเอกชนสืบไป
  18 ก.ย. 2555
 • พิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุประจำปีของวัด Sri Devram Maha Viharaya
  พิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุประจำปีของวัด Sri Devram Maha Viharaya
  เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2555 นายพลเดช วรฉัตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้เดินทางไปร่วมพิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุประจำปีของวัด Sri Devram Maha Viharaya ครั้งที่ 5 (5thMaha Perahera) ที่หมู่บ้าน Pannipitiya ชานกรุงโคลัมโบ พิธีแห่ปีนี้ได้รับการอุปถัมภ์จากพระครูสันติธรรมรังษี (ไมตรี วรมิตโต) เจ้าอาวาสวัดป่า แสงธรรม อ. เกาะพงัน จ. สุราษฎร์ธานี มีพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวไทยจากประเทศไทยมาร่วมงานนี้ด้วยประมาณ 40 คน
  19 ก.ย. 2555
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำคณะลูกเสือไทยและตัวแทนลูกเสือศรีลังกา
  เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำคณะลูกเสือไทยและตัวแทนลูกเสือศรีลังกา
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2555 นายพลเดช วรฉัตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำนายสายัณห์ สันทัด ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ คณะลูกเสือไทยและตัวแทนลูกเสือศรีลังกาจำนวน 75 คน ที่เดินทางมาร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 29 ที่ศรีลังกาได้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-6 เมษายน 2555 ณ เมือง Dambulla บรรยากาศของงานเลี้ยงซึ่งจัดขึ้น ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต เป็นไปอย่างอบอุ่น และเต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพ โดยคณะลูกเสือไทยได้ทำการแสดงกลุ่มที่ได้สร้างความประทับใจให้แก่คณะลูกเสือนานาชาติให้ทีมประเทศไทยในกรุงโคลัมโบได้รับชมด้วย
  19 ก.ย. 2555
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้ไปวัด Walukaramaya กรุงโคลัมโบ เพื่อร่วมพิธีเปิดพระอุโสถและซุ้มประตูเข้าวัด
  เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้ไปวัด Walukaramaya กรุงโคลัมโบ เพื่อร่วมพิธีเปิดพระอุโสถและซุ้มประตูเข้าวัด
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค. 2555 นายพลเดช วรฉัตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้ไปวัด Walukaramaya กรุงโคลัมโบ เพื่อร่วมพิธีเปิดพระอุโสถและซุ้มประตูเข้าวัด โดยนาย Mahinda Rajapakse ประธานาธิบดีศรีลังกาได้มาเป็นประธานในพิธี และนาย A. J. M. Muzammil นายกเทศมนตรีกรุงโคลัมโบได้มาร่วมงานด้วย พระอุโบสถและซุ้มประตูดังกล่าวได้รับการอุปถัมภ์และเป็นผลจากเงินบริจาคของพุทธศาสนิกชนชาวไทย โดยการนำของท่านเจ้าประคุณพระเทพวิสุทธา-ภรณ์ เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ ซึ่งได้มาร่วมพิธีด้วย นอกจากนี้ มีพุทธศาสนิกชนชาวไทยจากประเทศไทยมาร่วมงานดังกล่าวประมาณ 30 คน
  19 ก.ย. 2555
 • พิธีเปิดตัวนิตยสาร Hair Flair ของศรีลังกา
  พิธีเปิดตัวนิตยสาร Hair Flair ของศรีลังกา
  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 นายพลเดช วรฉัตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ และภริยา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดตัวนิตยสาร Hair Flair ซึ่งเป็นนิตยสารเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับการตัดแต่งทรงผมและความงามแบบจริงจังฉบับแรกของศรีลังกา โดยนิตยสารดังกล่าวมีความร่วมมือกับ นิตยสาร Hair and Beauty ของไทย ดังนั้นจึงมีบทความเกี่ยวกับเทคนิคการตัดตกแต่งทรงผมและ ความงามจากผู้เชี่ยวชาญของไทยในนิตยสาร Hair Flair ทุกฉบับด้วย
  19 ก.ย. 2555
 • งานเลี้ยงต้อนรับเอกอัครราชทูตไทยประจำศรีลังกา
  งานเลี้ยงต้อนรับเอกอัครราชทูตไทยประจำศรีลังกา
  เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2555 นายพลเดช วรฉัตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ และภริยา เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับโดยสมาคมศรีลังกา-ไทย ณ บ้านพักของนาง Nirmalie Gunatilleke ประธานสมาคมศรีลังกา-ไทย ในโอกาสที่เดินทางมารับหน้าที่เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ
  19 ก.ย. 2555
 • ทูตไทยประจำศรีลังกาเยี่ยมคารวะผู้่ว่าการเมืองโคลัมโบ
  ทูตไทยประจำศรีลังกาเยี่ยมคารวะผู้่ว่าการเมืองโคลัมโบ
  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 นายพลเดช วรฉัตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ เข้าเยี่ยมคารวะนาย A.J.M Muzammil ผู้ว่าการเมืองโคลัมโบและคณะ ในโอกาสที่มารับตำแหน่งเอกอัครราชทูต พร้อมทั้งหารือข้อราชการ โดยทั้งสองประเทศแสดงความสนใจที่จะให้โคลัมโบ-กรุงเทพ อยุธยา-แคนดี้ เป็นเมืองพี่เมืองน้องกันด้วย
  19 ก.ย. 2555
 • พิธียื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีศรีลังกา
  พิธียื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีศรีลังกา
  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 นายพลเดช วรฉัตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อนาย Mahinda Rajapaksa ประธานาธิบดีศรีลังกา ที่สำนักเลขาธิการประธานาธิบดี
  18 ก.ย. 2555
 • พิธีแต่งตั้งพระมหานายกะแห่งอมรปุระสัมพุทธะมหานิกายแห่งศรีลังกา
  พิธีแต่งตั้งพระมหานายกะแห่งอมรปุระสัมพุทธะมหานิกายแห่งศรีลังกา
  นายพลเดช วรฉัตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเนื่องในโอกาสที่พระวัสกาดูเว มหินดาวันสา มหานายกะ เถโร ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระมหานายกะแห่งอมรปุระสัมพุทธะมหานิกายแห่งศรีลังกา พระวัสกาดูเว มหินดาวันสา มหานายกะ เถโรเป็นเจ้าอาวาส วัดทีปทุตตามาราม และวัดราชครูศรีสุภูติมหาวิหาร พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วัดราชครูศรีสุภูติมหาวิหาร เมืองวัสกาดูวา ภายใต้การอุปถัมภ์ของนายโรหิทา อภัยคุณะวัฒนะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงท่าเรือและทางหลวง
  19 ก.ย. 2555
 • กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญชวนชาวไทยผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน ช่วยเหลือชาวศรีลังกา
  กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญชวนชาวไทยผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน ช่วยเหลือชาวศรีลังกา
  กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญชวนชาวไทยผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่เพื่อนมนุษย์ในประเทศศรีลังกาที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบภายในประเทศระหว่างรัฐบาลศรีลังกากับกลุ่มพยัคฆ์ทมิฬอีแลม สำหรับเงินบริจาคของประชาชนชาวไทยที่จะรวบรวมในครั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศจะจัดซื้อสิ่งของที่จำเป็นเพิ่มเติมให้กับชาวศรีลังกาต่อไป โดยผู้บริจาคสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของกระทรวงการต่างประเทศได้ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามนี้
  14 ส.ค. 2552
 • Researcher
  Researcher
  Royal Thai Embassy is looking for researcher responsible for conducting a research project (1.5 - 2 months) on investment/ trade opportunity in Sri Lanka from Thailand. Interested researcher please contact the Embassy for further information at (94) (11) 230-2500-3 within 15 June 2009.
  9 มิ.ย. 2552
 • Ceremony of   Thailand – Sri Lanka Rest, Dana Sala, Colombo
  Ceremony of Thailand – Sri Lanka Rest, Dana Sala, Colombo
  Statement by Ambassador of Thailand to Sri Lanka, Opening Ceremony of Thailand – Sri Lanka Rest, Dana Sala, Colombo, 23 May 2009
  4 มิ.ย. 2552