ข่าวและกิจกรรม News

ข่าวและกิจกรรม

 • นิทรรศการภาพถ่าย “Two Nations, One Family” ณ เมืองแคนดี ศรีลังกา
  นิทรรศการภาพถ่าย “Two Nations, One Family” ณ เมืองแคนดี ศรีลังกา
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้จัดงานนิทรรศการแสดงภาพถ่ายของช่างภาพชาวไทย น.ส. จิรฐา นรพิทยนารถ จำนวน ๖๐ ภาพ ภายใต้หัวข้อ Sri Lanka – Thailand: Two Nations, One Family ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การค้า Kandy City Centre เมืองแคนดี้ ศรีลังกา เพื่อให้สาธารณชนในเมืองแคนดี้ ได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและศรีลังกาที่มีพื้นฐานอันแน่นแฟ้นทางด้านพระพุทธศาสนา รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว และเพิ่มพูนการขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างกัน
  20 ก.ย. 2557
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ เยี่ยมคารวะเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
  เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ เยี่ยมคารวะเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
  เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ที่สำนักงานมูลนิธิฯ
  18 ก.ย. 2557
 • งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ กรุงโคลัมโบ ศรีลังกา
  งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ กรุงโคลัมโบ ศรีลังกา
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ห้อง Grand Ballroom, Hilton Residence กรุงโคลัมโบ
  19 ส.ค. 2557
 • การประกวดตราสัญลักษณ์ฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ศรีลังกา
  การประกวดตราสัญลักษณ์ฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ศรีลังกา
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศศรีลังกา ขอเขิญชาวไทยหรือชาวศรีลังกาผู้มีอายุระหว่าง 18-35 ปี เข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ศรีลังกา ปี 2558 ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม- 12 กันยายน 2557 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการประกวดได้ที่นี่
  17 ส.ค. 2557
 • โครงการนำคณะนักธุรกิจศรีลังกาเยือนประเทศไทย
  โครงการนำคณะนักธุรกิจศรีลังกาเยือนประเทศไทย
  มื่อวันที่ ๑-๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้นำคณะนักธุรกิจศรีลังกา จำนวน ๘ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับ Managing Director จาก Hayleys Group และบริษัท MAC Holdings เดินทางเยือนประเทศไทย ตามโครงการนำคณะนักธุรกิจศรีลังกาเยือนประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความร่วมมือทางธุรกิจการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับศรีลังกาให้มากยิ่งขึ้น
  16 ก.ค. 2557
 • การประชุมคนไทยในศรีลังกา
  การประชุมคนไทยในศรีลังกา
  เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้จัดการประชุมคนไทยที่มีถิ่นพำนักอยู่ในศรีลังกาครั้งที่ ๒ ณ สถานเอกอัครราชทูต ฯ โดยมมีนายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบเป็นประธานการประชุม
  9 ก.ค. 2557
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบเยี่ยมพนักงานไทยในมัลดีฟส์
  เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบเยี่ยมพนักงานไทยในมัลดีฟส์
  ตามที่นายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้เดินทางไปยื่นพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐมัลดีฟส์ต่อประธานาธิบดีสาธารณรัฐมัลดีฟส์เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตนพพร ฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการโรงแรม Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives ซึ่งเป็นโรงแรมในเครือ Centara ของไทย พร้อมกับพบปะพนักงานชาวไทยจำนวน ๔๐ คน เพื่อสอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่
  8 ก.ค. 2557
 • ขอเชิญคนไทยในศรีลังการ่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  ขอเชิญคนไทยในศรีลังการ่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ขอเชิญคนไทยในศรีลังกา ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 12.00 – 15.00 น. ณ ห้อง Ballroom, Hilton Residence กรุงโคลัมโบ ศรีลังกา
  3 ก.ค. 2557
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบยื่นพระราชสาส์นตราตั้งแก่ประธานาธิบดีมัลดีฟส์
  เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบยื่นพระราชสาส์นตราตั้งแก่ประธานาธิบดีมัลดีฟส์
  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 นายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐมัลดีฟส์ต่อ ฯพณฯ นาย Abdulla Yameen Abdul Gayoom ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์
  25 มิ.ย. 2557
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบจัดสาธิตและอบรมมวยไทยที่ศรีลังกา
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบจัดสาธิตและอบรมมวยไทยที่ศรีลังกา
  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ท.ท.ท.) สำนักงานเมืองมุมไบได้จัดการสาธิตและฝึกอบรม (เวิร์คชอป) มวยไทยแก่ชาวศรีลังกาเป็นครั้งแรก ณ โรงแรม Hilton Colombo
  1 ก.ค. 2557
 • การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนไทย – ศรีลังกา ณ วัดทีปทุตตมาราม กรุงโคลัมโบ
  การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนไทย – ศรีลังกา ณ วัดทีปทุตตมาราม กรุงโคลัมโบ
  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ และวัดทีปทุตตมาราม กรุงโคลัมโบ ได้ร่วมกันจัดการแสดงนาฏศิลป์ เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเยาวชนไทยและศรีลังกา ณ วัดทีปทุตตมาราม โดยมีนักเรียน และคณาจารย์จากทั้งสองโรงเรียน เข้าร่วมชมการแสดงดังกล่าวประมาณ 300 คน
  1 ก.ค. 2557
 • เลขาธิการแผนโคลัมโบเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ
  เลขาธิการแผนโคลัมโบเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ
  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 นาย Kinley Dorji เลขาธิการแผนโคลัมโบ ชาวภูฏาน ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยและสำนักงานเลขาธิการแผนโคลัมโบ
  19 มิ.ย. 2557
 • ผลการบรรยายสรุปผู้สื่อข่าวต่างประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง
  ผลการบรรยายสรุปผู้สื่อข่าวต่างประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง
  เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้ให้สัมภาษณ์ถึงผลการบรรยายสรุปแก่สื่อมวลชนต่างประเทศในประเทศไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองล่าสุด
  31 พ.ค. 2557
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบให้สัมภาษณ์นิตยสารศรีลังการเกี่ยวกับอาหารไทย
  เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบให้สัมภาษณ์นิตยสารศรีลังการเกี่ยวกับอาหารไทย
  นายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้ให้สัมภาษณ์นิตยสาร Gourmet Circle ของศรีลังกา ฉบับเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2557 เกี่ยวกับข้าวไทย และอาหารไทยในฐานะที่เป็นหนึ่งในอาหารที่ได้รับความนิยมในระดับโลก และการเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินนโยบายทางการทูต
  8 พ.ค. 2557
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบนมัสการพระมหานายกะนิกายสยามวงศ์ในศรีลังกา พร้อมถวายบาตรบัวแก้วร้อยใจไทย-ศรีลังกา
  เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบนมัสการพระมหานายกะนิกายสยามวงศ์ในศรีลังกา พร้อมถวายบาตรบัวแก้วร้อยใจไทย-ศรีลังกา
  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 นายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราขทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้เดินทางไปนมัสการพระมหานายกะ (พระสังฆราช) แห่งสยามวงศ์ 2 ฝ่าย ณ เมืองแคนดี ได้แก่ พระทิพโบตุเววา ศรี สิทธัตถะ สุมังคละ มหานายกะ เถโร (ฝ่ายคามวาสี) ที่วัดมัลวัตตะ และพระอูดูกามา ศรี พุทธรักขิตา มหา นายกะ เถโร (ฝ่ายอรัญวาสี) ที่วัดอัสคิริยะ เนื่องในโอกาสเอกอัครราชทูตฯ เข้ารับหน้าที่ พร้อมกับถวายบาตรพระตามโครงการบาตรบัวแก้วร้อยใจไทย-ศรีลังกาในโอกาสครบรอบ 260 ปี นิกายสยามวงศ์แก่วัดทั้งสองแห่ง
  5 เม.ย. 2557