ข่าวและกิจกรรม : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ เรื่อง การชะลอการเดินทางเข้าประเทศไทยจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 News

ข่าวและกิจกรรม : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ เรื่อง การชะลอการเดินทางเข้าประเทศไทยจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ

เรื่อง การชะลอการเดินทางเข้าประเทศไทยจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

              ด้วยเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2563 ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีมติให้ขอความร่วมมือคนไทยในต่างประเทศชะลอ  การเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 เพื่อรักษาสุขภาพ ทั้งคนไทยในประเทศและผู้ที่จะเดินทางกลับ และเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดระเบียบเตรียมการให้เหมาะสม

              ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งข้อมูล และขอความร่วมมือ ดังนี้

              1. ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยโปรดพิจารณาชะลอการเดินทางกลับ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563

              2. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดระบบลงทะเบียนขอใบรับรองเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563

              3. ผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ยังสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ โดยต้องแสดงใบรับรองแพทย์ (Fit to Fly health certificate) ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย จะต้องเฝ้าระวังโรคเป็นระยะเวลา 14 วันในพื้นที่ที่รัฐบาลกำหนดในทุกกรณี

              4. ขอให้ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ www.thaiembassy.org/colombo/th/home และเฟสบุ๊ค www.facebook.com/RTEColombo อย่างใกล้ชิด สำหรับคนไทยที่ตกค้างยังไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้และประสบปัญหาต้องการได้รับความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ royalthaiembassyincolombo@gmail.com และหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน +94773070747 และ +94773070748

ไฟล์แนบ