ข่าวและกิจกรรม : เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีศรีลังกา News

ข่าวและกิจกรรม : เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีศรีลังกา

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายมหินดา ราชปักษา นายกรัฐมนตรีศรีลังกา ณ ทำเนียบนายกรัฐมนตรี (Temple Trees) ร่วมกับเอกอัครราชทูตจากชาติสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ที่มีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ (อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา และเวียดนาม) โดยได้แสดงความยินดีต่อนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้ง และแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับศรีลังกา โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การขยายลงทุนในศรีลังกา และการส่งเสริมให้ศรีลังกาเป็นแหล่งท่องเที่ยว