ข่าวและกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตมอบเงินสนับสนุนให้แก่สมาคมศรีลังกา-ไทย News

ข่าวและกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตมอบเงินสนับสนุนให้แก่สมาคมศรีลังกา-ไทย

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ เอกอัครราชทูตไทยประจำศรีลังกาได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 298,151 รูปีศรีลังกา (50,000 บาท) ให้แก่นาง Nirmalie Gunatilake ประธานสมาคมฯ ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยเงินดังกล่าวจะนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมในปี 2563

สมาคมศรีลังกา-ไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2540 (ค.ศ. 1997) โดยกลุ่มชาวศรีลังกาที่มีความสนใจและชื่นชอบประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจ และอดีตข้าราชการระดับสูงของศรีลังกา ที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้มีบทบาทในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชาวศรีลังกากับชุมชนไทยในศรีลังกาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด สมาคมฯ ได้จัดงาน Thai Night ประจำปี และได้เข้าร่วมงานทำบุญเนื่องในวันสำคัญของไทย