ข่าวและกิจกรรม : เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีศรีลังกา News

ข่าวและกิจกรรม : เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีศรีลังกา

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายโกตาเบยา ราชปักษา  ประธานาธิบดีศรีลังกา ณ ทำเนียบประธานาธิบดี ร่วมกับเอกอัครราชทูตและอุปทูตจาชาติสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ที่มีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ (อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา และเวียดนาม) และได้กล่าวในนามคณะทูตอาเซียน แสดงความยินดีต่อประธานาธิบดีที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง และแสดงความพร้อมของชาติสมาชิกอาเซียนที่จะร่วมมือกับศรีลังกา โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การขยายลงทุนในศรีลังกา และการส่งเสริมให้ศรีลังกาเป็นแหล่งท่องเที่ยว