ข่าวและกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบจัดพิธีถวายสังฆทาน พิธีถวายพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562 News

ข่าวและกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบจัดพิธีถวายสังฆทาน พิธีถวายพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้จัดพิธีถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์จำนวน 8 รูป ณ วัดคงคาราม กรุงโคลัมโบ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยนางจุฬามณี ชาติสุวรรณ เอกอัครราชทูตฯ และนายวิชัย ชาติสุวรรณ คู่สมรสเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ 25 คน ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทย คณะกรรมการสมาคมศรีลังกา – ไทย และคณะกรรมการสมาคมนักธุรกิจศรีลังกา - ไทย

ภายหลังงานดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้จัดพิธีถวายพานพุ่มและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยภายในงาน นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ถวายบังคมโดยพร้อมเพรียงกัน