ข่าวและกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562 News

ข่าวและกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงโคลัมโบ ระหว่างเวลา 19.00-21.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลศรีลังกา คณะทูตานุทูต ผู้แทนสื่อมวลชน ผู้แทนบริษัทท่องเที่ยว นักธุรกิจ คนไทยและครอบครัวที่พำนักในศรีลังกาเข้าร่วมงานประมาณ 250 คน โดยมีนาง Pavithra Devi Wanniarachchi  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการเด็กและสตรี สวัสดิการสังคม สาธารณสุข และบริการทางการแพทย์พื้นบ้าน เป็นผู้แทนรัฐบาลศรีลังกา เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองดังกล่าว

ในงานดังกล่าว นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์ ถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีว่า มีความสำคัญต่อประเทศไทยและปวงชนชาวไทยใน 3 วาระ เนื่องจากเป็นคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งยังเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ และประชาชนไทยล้วนเคารพรักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ได้ทรงงานหนัก เพื่อการพัฒนาประเทศและการยกระดับความเป็นอยู่ประชาชนตลอดรัชสมัยของพระองค์กว่า 70 ปี นอกจากนี้ วันดังกล่าวยังเป็นวันดินโลกด้วย ทั้งนี้ ในช่วงปีที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้ดำเนินภารกิจจำนวนมากในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและศรีลังกาในทุกด้าน รวมทั้งได้แสดงความเห็นใจและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศรีลังกาที่ต้องประสบภัยก่อการร้ายในวันที่ 21 เมษายน 2562 ด้วย

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พิธีบรมราชาภิเษก และได้จัดฉายวิดีทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายในงานมีการจับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบิน โคลัมโบ-กรุงเทพฯ-โคลัมโบ จากบริษัทการบินไทย (มหาชน) บัตรรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร Royal Thai จาก รร. Cinnamon Lakeside บัตรรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร Shang Palace จากโรงแรมแชงกรีลา และบัตรเข้าพักโรงแรมเชงกรีลา ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองด้วย งานดังกล่าวสิ้นสุด  ในเวลาประมาณ 21.00 น.