ข่าวและกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ จิตอาสา เลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมบริจาคสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562 News

ข่าวและกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ จิตอาสา เลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมบริจาคสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคเงินสดพร้อมสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักคนชรา St. Mary’s Home for the Elderly กรุงโคลัมโบ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1888 โดยคณะแม่ชี Little Sisters of the Poor และปัจจุบัน มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ประมาณ 90 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ยากไร้

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ เอกอัครราชทูตฯ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทยฯ และชุมชนไทยประมาณ 10 คน ได้ร่วมจัดอาหารกลางวันให้กับผู้สูงอายุ และได้เป็นตัวแทนชุมชนชาวไทย มอบเงินบริจาคที่รวบรวมได้ รวมทั้งข้าวสาร อาหารแห้ง ชา นมผง และสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตอื่นๆ อาทิ เหยือกน้ำ ผงซักฟอก ฯลฯ