ข่าวและกิจกรรม : พิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดถวาย ณ วัดราชกูรู ศรีสุปุติ มหาวิหาร เมืองวัสกาดูวา News

ข่าวและกิจกรรม : พิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดถวาย ณ วัดราชกูรู ศรีสุปุติ มหาวิหาร เมืองวัสกาดูวา

          สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในช่วงกฐินกาล  ปี 2562 ณ วัดราชกูรู ศรีสุปุติ มหาวิหาร เมืองวัสกาดูวา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 09.30 – 11.30 น. โดยนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาทอดถวาย ผู้แทนจากฝ่ายไทย ประกอบด้วย นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ นายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มีผู้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวประมาณ 150 คน ประกอบด้วย U Han Thu เอกอัครราชทูตเมียนมาประจำศรีลังกา เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย ผู้แทนสมาคมศรีลังกา - ไทย สมาคมนักธุรกิจศรีลังกา - ไทย ผู้แทนภาคเอกชนไทยในศรีลังกา และพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวศรีลังกา

          ภายในพิธี พระวาสกาดูเว มหินทะวงศา มหานายกะ เถโร เจ้าอาวาสวัดราชกูรู ศรีสุปุติ มหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้นำพระสงฆ์จำนวน 12 รูป ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และรับมอบผ้าพระกฐินพระราชทาน รวมทั้งเงินบริจาค ซึ่งมียอดเงินรวมในพิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานในปีนี้ คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,355,960 รูปีศรีลังกา (ประมาณ 570,513 บาท) ประกอบด้วยเงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เงินถวายเป็นพระราชกุศลจากกระทรวงการต่างประเทศของไทย และเงินร่วมทำบุญ จากผู้มีจิตศรัทธาชาวไทยและศรีลังกาที่มาร่วมงาน

          กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินโครงการเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีระหว่างไทยกับมิตรประเทศ รวมทั้งเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและระดับประชาชน โดยได้เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดถวายที่วัดในศรีลังกาเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2539 และปีนี้นับเป็นครั้งที่ 20 โดยเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นที่วัดราชกูรู ศรีสุปุติ มหาวิหาร เมืองวัสกาดูวา ซึ่งเป็นวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์ไทย เนื่องจากพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ได้อุปสมบทที่วัดแห่งนี้ในปี พ.ศ.2439 โดยมีพระราชกูรู วัสกาดูเว ศรีสุปุติ เถโร เป็นพระอุปัชฌาย์