ข่าวและกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว News

ข่าวและกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดชัยเสขาราม กรุงโคลัมโบ โดยนางจุฬามณี ชาติสุวรรณ เอกอัครราชทูตฯ และนายวิชัย ชาติสุวรรณ คู่สมรสเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ 30 คน ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทย คณะกรรมการสมาคมศรีลังกา – ไทย คณะกรรมการสมาคมนักธุรกิจศรีลังกา – ไทย และชุมชนไทย โดยภายในพิธี พระสงฆ์จำนวน 10 รูป ได้ร่วมกันสวดมนต์ จากนั้น ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ พร้อมถวายสังฆทาน