ข่าวและกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ จัดพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม และจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร News

ข่าวและกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ จัดพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม และจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม และจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทยฯ และชุมชนไทย จำนวนประมาณ 20 คน