ข่าวและกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร News

ข่าวและกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดชัยเสขาราม กรุงโคลัมโบ โดยนางจุฬามณี ชาติสุวรรณ เอกอัครราชทูตฯ และนายวิชัย ชาติสุวรรณ คู่สมรสเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ 35 คน ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทย คณะกรรมการสมาคมศรีลังกา – ไทย คณะกรรมการสมาคมนักธุรกิจศรีลังกา – ไทย และชุมชนไทย โดยภายในพิธี พระสงฆ์จำนวน 10 รูป ได้ร่วมกันสวดมนต์ จากนั้น ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ พร้อมถวายสังฆทาน

นอกจากพิธีทำบุญนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้จัดพิธีถวายพวงมาลา ถวายบังคม และจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ด้วย