ข่าวและกิจกรรม : งานเทศกาลไทย ณ โรงแรม Cinnamon Lakeside  News

ข่าวและกิจกรรม : งานเทศกาลไทย ณ โรงแรม Cinnamon Lakeside

ระหว่างวันที่ 19 – 28 กันยายน 2562 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ โรงแรม Cinnamon Lakeside กรุงโคลัมโบ จัดงานเทศกาลไทยขึ้น ณ บริเวณลานหน้าร้านอาหาร Royal Thai ในโรงแรม Cinnamon Lakeside โดยในปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำคณะผู้สาธิตวัฒนธรรมมาจัดแสดงและสาธิตการแกะสลักผลไม้ การประดิษฐ์กระทงดอกบัว การร้อยมาลัย เพ้นท์พัด สกรีนถุงทอง ตุงอีสาน สานปลาตะเพียน ฯลฯ ควบคู่ไปกับการรำตามวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้ โรงแรม Cinnamon Lakeside ได้จัดแสดงและเปิดจำหน่ายอาหารไทยแบบบุฟเฟต์ โดยแม่ครัวชาวไทยของโรงแรมได้จัดเตรียมอาหารไทยกว่า 100 ชนิด เป็นประจำทุกวัน

การจัดงานเทศกาลไทยในครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย มีผู้สนใจเข้าร่วมงานเฉลี่ยราว 300 คนต่อวัน และมีการตีพิมพ์ข่าวการจัดงานในสื่อมวลชนศรีลังกาอย่างกว้างขวาง อาทิ หนังสือพิมพ์ Daily Ft http://www.ft.lk/dining/Thai-Food-Festival-with-90-at-Cinnamon-Lakeside/39-686517 หนังสือพิมพ์ Daily News https://www.dailynews.lk/2019/09/09/tc/196304/thai-food-fest-cinnamon-lakeside หนังสือพิมพ์ Daily Mirror http://www.life.lk/article/food/Thai-Food-Festival-Kicks-Off-at-Cinnamon-Lakeside-Colombo/30/18960

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และ โรงแรม Cinnamon Lakeside ได้ร่วมกันมอบรายได้จากการจำหน่ายอาหารภายในงาน จำนวน 100,000 รูปี ศรีลังกา ให้แก่มูลนิธิ Hermas Outreach เพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุก่อการร้ายเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 ในพื้นที่เมือง Negombo ดร. Ravindra Ranasinha เป็นผู้แทนมูลนิธิ Hermas Outreach รับมอบเงินจำนวนดังกล่าวจากนางจุฬามณี ชาติสุวรรณ เอกอัครราชทูตฯ และนาย Rohan Fernandopulle ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม Cinnamon Lakeside ในพิธีมอบเงินบริจาค ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ โรงแรม Cinnamon Lakeside