ข่าวและกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล    เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง News

ข่าวและกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทยฯ คณะกรรมการสมาคมศรีลังกา – ไทย คณะกรรมการสมาคมนักธุรกิจศรีลังกา – ไทย และชุมชนไทย จำนวนประมาณ 35 คน