ข่าวและกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบจัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง News

ข่าวและกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบจัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้จัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดศรีสัมโพธิ์ มหาวิหาร กรุงโคลัมโบ โดยนางจุฬามณี ชาติสุวรรณ เอกอัครราชทูตฯ และนายวิชัย ชาติสุวรรณ คู่สมรสเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ 35 คน ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทย คณะกรรมการสมาคมศรีลังกา – ไทย คณะกรรมการสมาคมนักธุรกิจศรีลังกา – ไทย และชุมชนไทย โดยภายในพิธี พระสงฆ์จำนวน 12 รูป จากวัดศรีสัมโพธิ์ และวัดชัยเสขาราม ได้ร่วมกันสวดมนต์ถวายพระพร จากนั้น ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ พร้อมถวายสังฆทาน

ภายหลังการจัดพิธีกรรมทางศาสนา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ขึ้นที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยผู้เข้าร่วมพิธีทำบุญในช่วงเช้า ได้เดินทางมาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงกัน นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้จัดสมุดลงนามถวายพระพรให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมลงนามด้วย ทั้งนี้ จะเปิดให้ลงนามต่อไป ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 (ยกเว้นวันหยุดทำการ)