ข่าวและกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบจัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว News

ข่าวและกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบจัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้จัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดคงคาราม กรุงโคลัมโบ โดยนางจุฬามณี ชาติสุวรรณ เอกอัครราชทูตฯ และนายวิชัย ชาติสุวรรณ คู่สมรสเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ 35 คน ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทย คณะกรรมการสมาคมศรีลังกา – ไทย และคณะกรรมการสมาคมนักธุรกิจศรีลังกา - ไทย โดยภายในพิธี พระสงฆ์จำนวน 10 รูป จากวัดคงคารามและวัดชัยเสขาราม ได้ร่วมกันสวดมนต์ถวายพระพร จากนั้น ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ พร้อมถวายสังฆทาน นอกจากการจัดพิธีกรรมทางศาสนาดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้จัดสมุดลงนามถวายพระพรให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมลงนามด้วย และภายหลังพิธีดังกล่าวสิ้นสุดลง จะเปิดให้ลงนาม ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2562 (ยกเว้นวันหยุดทำการ)

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณสำหรับข้าราชการในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 และได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมบริจาคเงินสดพร้อมสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านพักคนชรา St. Mary’s Home for the Elderly กรุงโคลัมโบ