ข่าวและกิจกรรม : เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ เป็นประธานในพิธีเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำสาธารณรัฐมัลดีฟส์แห่งใหม่ News

ข่าวและกิจกรรม : เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ เป็นประธานในพิธีเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำสาธารณรัฐมัลดีฟส์แห่งใหม่

ด้วยเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำสาธารณรัฐมัลดีฟส์แห่งใหม่ ซึ่งมีนายอะห์มัด อะลี มะนิก (Mr. Ahmed Ali Manik) ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงมาเล คนใหม่ สืบต่อจากนายโมฮาเมด ซอลิห์ (Mr. Mohamed Salih) ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงมาเล แห่งใหม่ตั้งอยู่ที่ H. Nareen, 2nd floor, Majeedhee Magu, Malé 20042, Maldives โดยมีภารกิจดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยที่ตกทุกข์หรือประสบปัญหาในสาธารณรัฐมัลดีฟส์