ข่าวกิจกรรมกงสุล : Visa Information : อัตราค่าธรรมเนียมกงสุลปรับใหม่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 เป็นต้นไป News

ข่าวกิจกรรมกงสุล : Visa Information : อัตราค่าธรรมเนียมกงสุลปรับใหม่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

สถานเอกอัครราชทูตได้ปรับอัตราค่าธรรมเนียมกงสุลใหม่เนื่องจากค่าเงินรูปีศรีลังกามีความผันผวน โดยอัตราค่าธรรมเนียมกงสุลที่ปรับใหม่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 เป็นต้นไป รายละเอียดดังปรากฏตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ดังไฟล์ด้านล่าง

ไฟล์แนบ