จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศเรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษาโดยวิธีขายทอดตลาด News

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศเรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษาโดยวิธีขายทอดตลาด