จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลดูแลความเรียบร้อยในแผนกตรวจลงตราและพื้นที่โดยรอบ News

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลดูแลความเรียบร้อยในแผนกตรวจลงตราและพื้นที่โดยรอบ