จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศราคากลางจัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ News

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศราคากลางจัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ