จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ News

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ