สายตรงจากโคลัมโบ : 31 ประธานาธิบดีศรีลังกาเยือนไทย...ได้อะไร News

สายตรงจากโคลัมโบ : 31 ประธานาธิบดีศรีลังกาเยือนไทย...ได้อะไร

 

ระหว่างวันที่ 29 พค. ถึง 2 มิย. นายมหินทะ ราชปักษา ประธานาธิบดีศรีลังกาเยือนไทยในระดับ working visit ซึ่งถือเป็นการเยือนครั้งแรกตั้งแต่รับตำแหน่งประธานาธิบดี สรุปหาอ่านได้จากที่่นี่ครับ http://www.gotoknow.org/blogs/posts/490065

ถามต่อว่าไปเยือนแล้วได้อะไร ก็บอกว่าเยือนแล้วก็ได้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสอง ซึ่งเราเรียกว่าความสัมพันธ์ทวิภาคี เมื่อผู้นำได้เจอกัน ก็สามารถที่จะหารือแลกเปลี่ยนนโยบายและแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง จากนั้น ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศ ก็จะนำไปพิจารณาหาทางปฏิบัติตามที่ผู้นำได้หารือและเจรจาตกลงกันต่อไป วิธีการนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการกระชับความสัมพันธ์ การเยือนระดับผู้นำนี้ ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นง่ายๆ เพราะต่างก็มีกำหนดการแน่นทั้งสองฝ่ายและต่างก้มีลำดับความสำคัญที่ให้กันต่างกัน ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของแต่ละประเทศด้วย

กลไกที่สำคัญในการดำเนินความสัมพันธ็ระหว่างประเทศก็คือคณะกรรมาธิการร่วม  http://www.gotoknow.org/blogs/posts/472933   ซึ่งประกอบด้วยรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศและผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ตามปรกติหากมีการเยือนแบบทางการหรือ Official Visit ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมก่อนและนำเสนอผลการประชุมให้ผู้นำเห็นชอบ ก็จะทำให้การเยือนนั้นประสบผลสำเร็จด้วยดี

การเยือนของประธานาธิบดีศรีลังกาครั้งนี้จะนำไปสู่การเร่งการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ทั้งการประชุมคณะกรรมาธิการ่วม การเปิดโอกาสทางธุรกิจและการค้าระหว่างทั้งสองประเทศและการเยือนระดับสูงต่อไปในอนาคต นี่คือสิ่งที่ได้จากการเยือน ซึ่งจะต้องติดตามกันต่อไป