สายตรงจากโคลัมโบ : 23 วัดทีปทุตตมาราม มหาวิหาร(ต่อ) News

สายตรงจากโคลัมโบ : 23 วัดทีปทุตตมาราม มหาวิหาร(ต่อ)

 

รัตนเจดีย์ สถาปนิกอัจฉริยะ

 

ผมเคยเขียนถึงวัดทีปทุตตมารามว่าเป็นวัดเจ้าชายแห่งสยามที่ไปสร้างประวัติศาสตร์ในศรีลังกาและอินเดียแล้ว http://www.gotoknow.org/blogs/posts/480681 ก็ขอต่อครับเพราะมีความสำคัญหลายประการที่ต้องบอกให้คนไทยรุ่นหลังได้รับทราบ

ความยิ่งใหญ่ของวัดนี้คืออะไร

1.เป็นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในโคลัมโบ

2.เป็นวัดที่ต่อสู้ปกป้องรักษาพุทธศาสนามาตลอดจากผู้ปกครองเจ้าอาณานิคมไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกส ฮอลันดาและอังกฤษ ที่พยายามจะกลืนพุทธศาสนาในช่วงนั้น

3.เป็นวัดที่กำเนิดคณะกรรมการปกป้องพุทธศาสนาตั้งขึ้นจากแรงกดดันที่ได้รับในการถูกกีดกันจากต่างชาติ

4.เป็นวัดที่ธงพุทธศาสนาถูกชักขึ้นเสาเป็นครั้งแรกและแห่งแรกในโลกที่นี่เอง

5.เป็นวัดแรกที่มีการแต่งตั้งคนต่างชาติเป็นเจ้าอาวาสนั่นคือพระชินวรวงศ์หรือพระองค์เจ้าปฤษฏางค์นั้นเอง ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

6.เป็นวัดแรกที่ตั้งโรงเรียนสำหรับชาวพุทธและสอนพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษ

7.เป็นวัดที่กษัตริย์แห่งสยามหลายพระองค์เกี่ยวข้องมากที่สุด โดยยอดรัตนเจดีย์ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 5 และมีการเสด็จฯ ของกษัตริย์จากประเทศไทยได้แก่รัชกาลที่ 8 รัชกาลที่ 9 และพระราชวงศ์ระดับสูง

8.เป็นวัดที่มีเจดีย์ที่รวมศิลปกรรมของทั้งอินเดีย ศรีลังกา และไทยได้อย่างลงตัวและน่าทึ่ง สร้างโดยเจ้าชายแห่งสยามซึ่งเป็นสถาปนิกที่อัจฉริยะ

9. เป็นวัดพุทธในศรีลังกาที่ได้รับกฐินพระราชทานมากที่สุด

นี่เป็นเพียงความสำคัญที่ผมนำมาประมวลไว้เพื่อการค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไป  คราวหน้ามาดูประวัติวัดกันครับ

 เจริญสุขครับ