สายตรงจากโคลัมโบ : 16 กลอนพุทธศิลป์จากศรีลังกา News

สายตรงจากโคลัมโบ : 16 กลอนพุทธศิลป์จากศรีลังกา

 

กลอนจากศรีลังกา

แดนพุทธศิลป์ ถิ่นเกาะนี้ ศรีลังกา

เป็นที่มา นางสีดา ถูกพาหนี

ทศกัณฑ์ ให้ความรักและภักดี

ผู้ร้ายนี้ มีหัวใจ ไม่ต่างกัน

ใจเป็นพุทธ บริสุทธิ์ ดุจสุรีย์

พลังสี พลังศิลป์ จึงดั่งฝัน

เหลืองอร่าม จีวรปลิว พลิ้วแสงจันทร์

พระโอสถนั้น ทรงเผยแย้ม แต้มเมตตา 

  

รูปปูนปั้น ช่างน่าดู คู่วิหาร

อลังการ งานสร้าง งามนักหนา

มีพระยืน พระนอน ปางนิทรา

พระบรมสา รีริกธาตุ ทุกแห่งไป

 

อีกภาพวาด ฝาผนัง ดังทั่วโลก

เพราะใช้โบก ปูนและสี งามสดใส

คือเฟรสโก้ บนปูนเปียก สวยสมใจ

วาดทิ้งไว้ ให้โลกยล ชนลังกา

(ผลบุญ 15 มีค. 2555)