สายตรงจากโคลัมโบ : 14 ลำดับพิธีการยื่นพระราชสาส์นตราตั้งของเอกอัครราชทูต News

สายตรงจากโคลัมโบ : 14 ลำดับพิธีการยื่นพระราชสาส์นตราตั้งของเอกอัครราชทูต

 

บทความก่อนหน้านี้ ท่านทูตพลเดช วรฉัตร เล่าเรื่องพระราชสาส์นตราตั้งไปแล้ว วันนี้ จึงขอลำดับเหตุการณ์พอสังเขป พร้อมภาพประกอบเล็กน้อย เกี่ยวกับพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ การยื่นพระราชสาส์นตราตั้งแต่ละประเทศจะมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันไป โดยขั้นตอนพิธีการของศรีลังกาเป็นไปอย่างเรียบง่าย ดังนี้

1) ทางการศรีลังกาจัดส่งรถมารับเอกอัครราชทูต และผู้ติดตาม ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต มีรถตำรวจนำ พร้อมเจ้าหน้าที่กรมพิธีการทูตของศรีลังกานั่งประจำรถ พาไปยังจุดพัก เพื่อนั่งรอเวลา เพื่อให้สำนักประธานาธิบดีพร้อม จึงเชิญเอกอัครราชทูตขึ้นขบวนรถมุ่งหน้าไปยังสำนักประธานาธิบดี โดยจะมีรถตำรวจ และทหารขี่ม้านำทางด้วย

2)  เมื่อถึงสำนักประธานาธิบดีแล้ว มีทหารตั้งแถวรับ และเจ้าหน้าที่นำเอกอัครราชทูต และผู้ติดตามขึ้นไปยังโถงพักรอ เพื่อให้เอกอัครราชทูตแต่ละประเทศยื่นพระราชสาส์นต่อประธานาธิบดี

3) เจ้าหน้าที่เชิญเอกอัครราชทูตไปยัง Audience Hall เพื่อยื่นพระราชสาส์นตราตั้งให้แก่ประธานาธิบดี และถ่ายภาพคู่กัน

4) ประธานาธิบดีเชิญเอกอัครราชทูตไปยัง Drawing room เพื่อดื่มน้ำชา และสนทนากับเอกอัครราชทูตทุกท่านที่มายื่นพระราชสาส์นในวันนั้น หลังสนทนาเสร็จ เจ้าหน้าที่เชิญเอกอัครราชทูตแต่ละประเทศลงนามในสมุดเยี่ยม 

5) จากนั้น เจ้าหน้าที่กรมพิธีการทูตศรีลังกาเชิญเอกอัครราชทูตและผู้ติดตามขึ้นขบวนรถ เพื่อนำไปส่งที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตตามเดิม เมื่อถึงแล้ว เอกอัครราชทูตเชิญเจ้าหน้าที่กรมพิธีการทูตศรีลังกาที่นั่งประจำรถมาด้วย รับประทานของว่างเล็กน้อย และดื่มแชมเปญ ตามประเพณี ซึ่งเสมือนเป็นการให้เกียรติ และขอบคุณทางการศรีลังกาด้วย เป็นอันเสร็จพิธี

หวังว่าเรื่องเล่า และภาพถ่ายนี้ จะช่วยให้พวกเรานึกภาพคร่าวๆ กันออกบ้างเวลาได้ยินใครพูดว่าเอกอัครราชทูตยื่นพระราชสาส์นตราตั้ง นั้น เขาทำกันอย่างไร แล้วพบกันใหม่คราวหน้า ขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะ

เนื้อเรื่อง: นารีตา สุประดิษฐ ณ อยุธยา 
เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ