สายตรงจากโคลัมโบ : ขุมทรัพย์บนเกาะศรีลังกา มีอยู่...หรือไม่ ( 2 ) News

สายตรงจากโคลัมโบ : ขุมทรัพย์บนเกาะศรีลังกา มีอยู่...หรือไม่ ( 2 )

 

 

 

มาต่อเรื่องขุมทรัพย์ ซึ่งผมเกริ่นเอาไว้แล้วในบันทึกที่แล้วว่าศรีลังกาประเทศเล็กๆ ประชากร 21 ล้านคนนี้ ก็มี"ดี" เหมือนกันและเป็นหนึ่งในประเทศเอเชียใต้ที่มีความสำคัญ

ในส่วนของประเทศไทย เรามีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นโดยเฉพาะในเรื่องของพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นจุด แข็งของความสัมพันธ์ที่ประเทศอื่นไม่มี ทำให้เราอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบ หากรู้จักใช้จุดแข็งนี้

ขุมทรัพย์ที่ว่านี้คือการเป็นประเทศที่รับพุทธศาสนามาจากอินเดียเช่นกัน ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งจริงๆ ก่อนหน้านั้นพุทธศาสนาก็เข้ามาสู่ภูมิภาคนี้แล้ว

สยามวงศ์โดยพระอุบาลี เป็นอีกขุมทรัพย์หนึ่งที่ต้องทำให้ปรากฏเพราะการส่งพระธรรมทูตไปศรีลังกา ครั้งนี้เองทำให้ศรีลังกาเป็นพุทธมาจนถึงทุกวันนี้

การเสด็จฯ ของกษัตริย์และราชวงศ์ไทย ตั้งแต่ในอดีต ร.5 ร.8 ร.9 แและพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ก็ล้วนเสด็จฯ ศรีลังกาในวาระต่างๆ มาแล้ว คุณค่าจึงอยู่ตรงนี้ด้วย โดยเฉพาะการที่ทุกพระองค์ได้ทรงทิ้งร่องรอยการเสด็จฯ เอาไว้

วัดพุทธหลายวัดในศรีลังกาเกี่ยวโยงกับประวัติศาสตร์พุทธศาสนาโดยเฉพาะวัด ทีปทุตตมารามซึ่งเจ้านายองค์สำคัญองค์หนึ่งได้มาเป็นเจ้าอาวาสนานกว่า 8 ปี และยังมีความรู้ให้ค้นหาอีกมากมาย

นอกจากประวัติศาสตร์และพุทธสถานต่างๆ แล้ว ยังมีช้างที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศด้วย นั่นคือช้างพระราชทาน.......

เหล่านี้คือขุมทรัพย์ที่ต้องมาการค้นคว้า ตามหาเพื่อนำมาเผยแพร่แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศได้รับทราบและตระหนักถึง คุณค่าต่อไป...ซึ่งสายตรงจากโคลัมโบจะนำมาเสนอในโอกาสต่อไป

เจริญสุขครับ

พลเดช