สายตรงจากโคลัมโบ : ขุมทรัพย์บนเกาะลังกา ยังมีอยู่...หรือไม่ News

สายตรงจากโคลัมโบ : ขุมทรัพย์บนเกาะลังกา ยังมีอยู่...หรือไม่

 

เคยอยู่อินเดีย ได้พบขุมทรัพย์ใต้กองขยะมาแล้ว มาอยู่ศรีลังกา เริ่มต้นค้นๆ คุ้ยๆ ไปมา ก็พบว่า สิ่งที่เห็นสามารถเป็นขุมทรัพย์"ทางปัญญา" ได้ไม่น้อย เลยลองมาทำแผนที่สำรวจกันเป็นเบื้องต้นเพื่อการเดินทางที่คุ้มค่า

ด้านศาสนานั้นแน่นอนว่ามี"ของดี" คือพุทธศาสนาที่รับช่วงต่อมาจากอินเดีย

"พระเขี้ยวแก้ว" พระบรมสารีริกธาตุ ที่เป็นเสมือนตัวแทนของพระพุทธองค์ที่คนรุ่นหลังยึดถือได้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสรีระของพระบรมศาสดาที่หาคุณค่าเหลือจะบรรยาย

ต้นโพธิ์จากต้นแรกซึ่งเป็นต้นไม้สหชาติกับพระพุทธองค์ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้เป็นพยานของการตรัสสู้ของมหาบุรุษพระองค์นี้ นอกจากต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็มีแต่เทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพยาน ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ ดังนั้น ต้นพระศรีมหาโพธิ์จึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีค่ามาก

เกาะลังกานับว่ามีพลอยและอัญมณีที่มีคุณภาพมาแต่อดีต เราเคยเชื่อกันว่าในเวลาต่อมา ไม่มีแล้ว หมดแล้ว ทำให้คนไทยต้องไปแสวงหาพลอยและอัญมณีที่มาดากัสดาร์กัน แต่ผมเพิ่งเข้าพบ Mayor ของโคลัมโบซึ่งเคยทำธุรกิจพลอยและอัญมณีมาก่อน ท่านบอก(กระซิบ)ว่า ศรีลังกายังมีอัญมณีอีกมากมาย แต่ที่หมดคือหมดการลักลอบอย่างไม่ถูกกฏหมาย....ดังนั้นเรื่องอัญมณีในเกาะ ลังกาจึงเป็นอีกขุมทรัพย์หนึ่งที่ผมอยากไปค้นหา 

การท่องเที่ยว เป็นขุมทรัพย์สำคัญอีกประการหนึ่งของศรีลังกา เพราะเกาะเล็ๆ นี้ ปีที่แล้วมีนักทอ่งเที่ยวมาเกือบ 1 ล้านคนและยังรองรับได้อีกมากหลายเท่าตัว อยู่ที่การจัดการ ซึ่งไทยเรามีความชำนาญในเรืองนี้

ยังมีขุมทรัพย์ให้บอกเล่าอีก แต่หมดเวลาแล้วเพราะผมกำลังจะเดินทางไปแคนดี้เพื่อสักการะพระเขี้ยว แก้ว........เอาไว้กลับมาเล่าต่อในโอกาสหน้านะครับ

เจริญสุข