สายตรงจากโคลัมโบ : Thai Air Asia เปิดเที่ยวบินตรงโคลัมโบ-กรุงเทพฯ News

สายตรงจากโคลัมโบ : Thai Air Asia เปิดเที่ยวบินตรงโคลัมโบ-กรุงเทพฯ

 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 เอกอัครราชทูตพลเดช วรฉัตร ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นแขกพิเศษในงานแถลงข่าวการเปิดเที่ยวบินตรง โคลัมโบ-กรุงเทพฯ ของสายการบิน Thai Air Asia ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรม Hilton Colombo

นายทศพล แบเลเว็ลด์ CEO Thai Air Asia และทีมงานได้ให้การต้อนรับสื่อมวลชนทั้งไทยและศรีลังกาที่มาร่วมงานเป็น จำนวนมากด้วยความอบอุ่น นอกจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ และข้าราชการสถานทูตแล้ว ยังมีแขกท่านสำคัญมาร่วมงานอีก 2 ท่าน ได้แก่ เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย (General Shantha Kottegoda) และนายเศรษฐพันธ์ พุทธานี ผอ. ททท. สำนักงานมุมไบ ที่ได้เหิรฟ้ามาร่วมแสดงความยินดีกับ Thai Air Asia ถึงกรุงโคลัมโบ ด้วย

เครื่องบิน Airbus A320 เที่ยวบินที่ FD 3880 เที่ยวปฐมฤกษ์ได้เดินทางจากกรุงเทพฯ ในช่วงเช้าตรู่ และได้เดินทางถึงกรุงโคลัมโบในช่วงสายวันที่ 1 มีนาคม 2555 โดยสวัสดิภาพ โดยมีนายทศพล แบเลเว็ลด์ และเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยร่วมเดินทางมาในเที่ยวบินดังกล่าว ด้วย

บรรยากาศในงานแถลงข่าวเป็นไปด้วยความชื่นมื่น แขกผู้มีเกียรติ รวมทั้งเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้กล่าวสุนทรพจน์ สรุปใจความสำคัญว่า เที่ยวบินตรงที่เปิดขึ้นใหม่จะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับ ประชาชนกับประชาชน ในปี 2556 จะมีวาระสำคัญที่พี่น้องชาวไทยและชาวศรีลังกาจะร่วมฉลองกัน กล่าวคือ การครบรอบ 260 ปี สยามวงศ์ประดิษฐานในศรีลังกา ซึ่งจะเป็นการรำลึกถึงคุณูปการของพระอุบาลีแห่งกรุงศรีอยุธยาที่มีต่อพระ พุทธศาสนาในศรีลังกา ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตเชื่อมั่นว่า Thai Air Asia จะมีบทบาทในการส่งเสริมความเชื่อมโยงให้พี่น้องชาวไทยและศรีลังกาสามารถเดิน ทางไปมาหาสู่กันได้ง่ายและประหยัดขึ้น นอกจากนี้ มีการแสดงโดยคณะนาฏศิลป์จากประเทศไทยที่อ่อนช้อยงดงาม และการจับฉลากตั๋วเครื่องบินไป-กลับโคลัมโบ-กรุงเทพฯ ให้แก่ผู้โชคดีด้วย

 

ปัจจุบัน Thai Air Asia เป็นสายการบิน low-cost เพียงสายการบินเดียวที่ให้บริการเส้นทางกรุงเทพฯ-โคลัมโบ

เนื้อหาโดย นายภานุวัฒน์ พรมมานนท์ เลขานุการเอก