สายตรงจากโคลัมโบ : 07 งานทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต News

สายตรงจากโคลัมโบ : 07 งานทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

 

(พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัด Rajaguru Sri Subuthi Maha Vihara, Waskaduwa ตามปรกติจะใช้ผ้าขาวรองศรีษะแล้วอัญเชิญเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ)

(ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบุชาพระรัตนตรัย)

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเนื่องในวันมาฆบูชา ในวันที่ 3 มีนาคม 2555  ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ เลขที่ 10 ถนน Flower Road ,Colombo7  ระหว่างเวลา 10.00 – 13.30 น. โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ 5 รูป จากวัดธีปทุตตมาราม เป็นพระสงฆ์ศรีลังกา 3 รูปและพระสงฆ์ไทยที่ศึกษาอยู่ในศรีลังกา 2 รูป มาทำพิธีสงฆ์และได้เชิญชวนพี่น้องชาวไทยในศรีลังกาพร้อมครอบครัว มาร่วมงาน 

(พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์)

มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ  80 คน เป็นข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)  คนไทยสาขาอาชีพต่างๆ หญิงไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างชาติ อาทิ ชาวศรีลังกา ชาวญี่ปุ่น ชาวสวิส ชาวนอร์เวย์ มาร่วมงาน  มีเพื่อนฝูงและญาติของคนไทยที่เดินทางมาจากประเทศไทยมาร่วมงานด้วย ในจำนวนนี้มีกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมประมาณ 10 คน

วัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าวเพื่อให้คนไทยได้มารวมตัวกันเพื่อร่วม กันทำบุญ-ทำกุศลในวันสำคัญทางพุทธศาสนาเพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิต โดยร่วมกันถวายอาหารสังฆทานและปัจจัยถวายแด่พระสงฆ์ โดยพี่น้องชาวไทยได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบเข้าวัด ได้เป็นจำนวน 44,600 รูปีศรีลังกา กับอีก 500 บาท

(ชุมชนชาวไทยและพระสงฆ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง)

หลังพิธีสงฆ์แล้ว พี่น้องชาวไทยได้มีโอกาสรับประทานอาหารไทยร่วมกัน หลังจากนั้น พี่น้องชาวไทยได้มารวมตัวกัน โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้แนะนำตัวเองและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เจ้าหน้าที่การบินไทยรวมทั้ง ให้คนไทยทุกคนแนะนำตัวเป็นการสร้างความคุ้นเคยและรู้จักกันและกันระหว่าง กลุ่มคนไทย และได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการสนับสนุนกิจกรรมของคนไทยในศรีลังกา ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ถือโอกาสนี้ซักซ้อมแผนอพยพหากเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นในศรีลังกา และพยายามให้คนไทยสร้างเครือข่ายกันเองเพื่อสะดวกกับการติดต่อกับสถานเอก อัครราชทูตอย่างเป็นระบบ

ข้อเสนอสำคัญที่เกิดจากการรวมตัวกันครั้งนี้ คือ การจัดตั้งชมรมคนไทยขึ้นเพื่อการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจร่วม กัน  ทั้งนี้ ชุมชนคนไทยแสดงความปรารถนาที่จะให้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้กับ เยาวชนไทยที่อาศัยอยู่ในศรีลังกาซึ่งมีจำนวนมากกว่า 10 คน ตลอดจนการจัดตั้งห้องสมุดเกี่ยวกับประเทศไทย ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ รับที่จะนำไปพิจารณาหาทางสนับสนุนต่อไป

เนื้อหาโดย กงสุลสิริมิตร ศิริพละ