สายตรงจากโคลัมโบ : 06 ข่าวช้างพระราชทาน News

สายตรงจากโคลัมโบ : 06 ข่าวช้างพระราชทาน

 

ท่าน"ราชา" โดดเดี่ยว เดียวดายนัก

ไกลคนรัก สุรินทร์ ถิ่นสยาม

เป็นตัวแทน ประเทศ สง่างาม

แอบสงสาร "ราชา"  พาเศร้าทรวง

(ผลบุญ 6 มีค. 2555)

6 มีค.ผมค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับช้างพระราชทานจากประเทสไทยที่ให้ศรีลังกา จึงได้พบข่าวดังต่อไปนี้ จึงนำมาในท่อนที่สำคัญ ดังนี้

การมอบช้างพระราชทาน 2 เชือกแก่รัฐบาลศรีลังกา

วันนี้ (5 มกราคม 2544) .....รองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการมอบ ช้างพระราชทาน 2 เชือกแก่รัฐบาลศรีลังกา ดังนี้

เมื่อปลายปี 2543 นางจันดริกา กุมาราตุงกะ (Chandrika Kumaratunga) ประธานาธิบดีแห่งศรีลังกาได้มีหนังสือกราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขอพระราชทานลูกช้างเพศผู้ 2 เชือก เพื่อนำไปฝึกสำหรับอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในงานพิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุประจำปีของประเทศศรีลังกา ทั้งนี้เพราะช้างทรงที่เชิญพระบรมสารีริกธาตุในปัจจุบันมีอายุมากแล้ว จึงต้องฝึกช้างใหม่เพื่อใช้ทดแทนในภายภาคหน้า ซึ่งในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชดำริให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าของเรื่องเพื่อเป็นการ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสอง

นายกรัฐมนตรี.......ได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาช้างเพศผู้ 2 เชือกที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม

คชลักษณ์ ซึ่งกรมป่าไม้ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานเอกอัครราชทูตศรี ลังกาประจำประเทศไทย สรรหาลูกช้างที่มีลักษณะเหมาะสมได้แล้ว......................ช้างพลาย 2 เชือก ชื่อ ช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ และช้างพลายศรีณรงค์ ในนามของประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ เพื่อพระราชทานเป็นของขวัญแก่ประเทศ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จออก ณ พระราชวังสุโขทัย พระราชทานพระสุหร่ายแก่ลูกช้างทั้งสองเชือกดังกล่าว แทนพระองค์ ในวันที่ 6 มกราคม 2544 เพื่อความเป็นสิริมงคลในวโรกาสที่จะพระราชทานให้กับรัฐบาลศรีลังกาต่อไป

นายกรัฐมนตรี......ได้แต่งตั้งคณะผู้แทนรัฐบาลไทยที่จะเข้าร่วมพิธี รับ-มอบช้าง ณ ทำเนียบประธานาธิบดี กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกาในวันที่ 8 มกราคม ศกนี้ โดยประธานาธิบดีศรีลังกาจะเป็นผู้รับมอบด้วยตนเอง โดยคณะผู้แทนฯ มีอธิบดีกรมป่าไม้...... เป็นหัวหน้าคณะฯ และอุปทูต ณ กรุงโคลัมโบเป็นรองหัวหน้าคณะฯ นอกจากนั้น ฯพณฯ ได้มอบหมายให้กองทัพอากาศรับผิดชอบเรื่องการขนส่งช้างเพื่อมอบให้กับรัฐบาล ศรีลังกาต่อไป...................

.............พิธีรับมอบช้างในวันที่ 8 มกราคม 2544 และจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 10 มกราคม ศกนี้ โดยรัฐบาลศรีลังกาจะให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติ..............

..............นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้ทรงพระราชทานช้างทั้งสองเชือกแก่รัฐบาลศรีลังกาในครั้ง นี้ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและแนบแน่นระหว่างประเทศทั้ง สองที่ดำเนินมาเป็นเวลาช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ประธานาธิบดีแห่งศรีลังกาได้ขอพระราชทานช้างทรงจากประเทศไทยสำหรับ พิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพุทธศาสนิกชนทั่วโลกรวม ทั้งชาวศรีลังกาและชาวไทยถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดนั้น นับว่าประเทศไทยได้รับเกียรติอย่างยิ่ง.........................

กระทรวงการต่างประเทศ 5 มกราคม 2544................

จากข่าวดังกล่าวแสดงว่ามีช้าง 2 เชื่อกที่ได้มอบให้กับศรีลังกาเพื่อการนี้ ผมคงจะต้องตามล่าหาช้างพระราชทานอีก 1 เชือกให้พบ ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร แต่ว่าเท่าที่พบ"ราชา" แล้ว ก็รู้สึกสงสารแล้ว ไม่ทราบว่าช้างอีกเชือกหนึ่งจะเป็นอย่างไร

ต้องติดตามกันต่อไปครับเพราะ....ผมเองก็ยังไม่ทราบคำตอบเหมือนกัน