สายตรงจากโคลัมโบ : 03 วัดทีปทุตตมาราม วัดเจ้าชายพระภิกษุแห่งสยาม...แห่งอมรปุระนิกาย News

สายตรงจากโคลัมโบ : 03 วัดทีปทุตตมาราม วัดเจ้าชายพระภิกษุแห่งสยาม...แห่งอมรปุระนิกาย

 

 


รัตนเจดีย์ ศรีทีปทุต ตมาราม

สง่างาม ตามสไตล์ ทั้งสามพุทธ

พระชินวรวงศ์ ทรงออกแบบ บริสุทธิ์

เป็นวัดพุทธ  ของเจ้าชาย สยามวงศ์

2 มีนาคม 2555

 

ในที่สุด หลังจากได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับวัดทีปทุตตมารามมานานก่อนเดินทางมาศรีลังกา ว่าเป็นวัดที่สำคัญวัดหนึ่งในโคลัมโบในฐานะที่เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุด เป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางในการฟื้นฟูพุทธศาสนาในศรีลังกา มีสิ่งที่ริเริ่มหลายประการที่กลายมาเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำสำหรับคน รุ่นหลัง ไม่ว่าจะเป็นธงพุทธศาสนาได้ถูกชักขึ้นเสาเป็นครั้งแรกที่วัดนี้ ในยุคนั้นมีการตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นครั้งแรกของโลก

มีการตั้งโรงเรียนพุทธสำหรับเด็กหญิงและชายที่สอนภาษาอังกฤษเป็นแห่งแรก

และที่สำคัญเป็นวัดที่มีเจ้าชายจากสยามมาอุปสมบทเมื่อวันที่ 1 พย.2439 ได้ฉายาว่า พระชินวรวงศ์หรือพระองค์เจ้าปฤษฏางค์ ก็เพราะพระชินวรวงศ์องค์นี้ที่ได้สร้างประวัติศาสตร์พุทธศาสนาให้กับทั้ง สยามและศรีลังกา เช่นเดียวกับพระอุบาลี มหาเถโรจากวัดธรรมาราม อยุธยาที่ได้เป็นหัวหน้าพระธรรมทูตจากกรุงศรีอยุธยาไปอุปสมบทคนศรีลังกา จำนวน 3000 รูป จนกลายเป็นสยามวงศ์มาจนถึงทุกวันนี้

ผมเรียนรู้เรื่องของวัดทีปทุตตมารามมามากจนอยากจะมาเห็นของจริงมาก และแล้วในวันที่ 27 กพ. 2555 ผมก็ได้มายืนอยู่ตรงหน้ารัตนเจดีย์แห่งวัดทีปทุตตมารามที่ตั้งเด่นเป็นสง่า ในเขตที่เคยมีชาวศรีลังกาที่นับถือคริสต์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก วัดนี้อยู่ไม่ไกลจากท่าเรือโคลัมโบ ในย่านที่ถนนเป็นตรอกซอกซอยเล็กๆ ผู้คนยังคงวิถีดั่งเดิม ผมเห็นทั้งคนมุสลิมและโบสถ์คริสต์ตั้งอยู่ จากด้านหน้าวัดจะเห็นธงฉัพพรรณรังสีบนยอดเสาสูงปลิวสบัดอย่างสง่างาม เป็นวัดที่ไม่ใหญ่เลย เล็กเกินคาด จากที่เคยดูจากภาพในอินเตอร์เน็ต

"นี่หรือคือวัดสำคัญในประวัติของศรีลังกาและสยามประเทศ" ผมคิดในใจ ผมถอดรองเท้าเอาไว้ในรถและเดินเท้าเปล่าไปบนผืนทรายรอบบริเวณของวัด วัดดูเล็กก็จริง...แต่กลับมีความยิ่งใหญ่ที่อยู่ในวัด

ซึ่งผมจะได้ค้นหาและนำมาเล่าสู่กันฟังต่อไปต่อไป

เจริญสุขครับ