สถานการณ์ COVID-19
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย

 

 

26, Sir Marcus Fernando road,
Colombo 07, Sri Lanka

Tel. (+9411) 752 9500-3
Fax. (+9411) 752 9504
Email: 

RoyalThaiEmbassyInColombo@gmail.com

 

เบอร์ฉุกเฉินสำหรับคนไทย

+๙๔๗๗๓๐๗๐๗๔๗-๔๘

  • globthailand
  • thaibiz sri lanka
  • tourismthailand
  • โครงการบัตรสมาชิกไทยแลนด์อีลิท (Thailand Elite Card)
  • การบินไทย
  • Thaiembassies and Consulates