ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย

ข่าวและกิจกรรม 

ดูทั้งหมด

ที่ตั้ง: 46/46 Nawam Mawatha,
9th Floor, Green lanka Towers,
Colombo 2 Sri Lanka

โทรศัพท์ (+94) 11 230 2500-3
โทรสาร  (+94) 11 230 4511
VOIP: 521601,521602
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินสำหรับคนไทย
ในศรีลังกาและมัลดีฟส์
(+๙๔) ๗๗ ๓๐๗๐๗๔๗,
(+๙๔) ๗๗ ๓๐๗๐๗๔๘
Email. thaicmb@sltnet.lk
Facebook Page: RTEColombo

ปฏิทิน 

ดูทั้งหมด
  • Temple of the Sacred Tooth Relic
  • การบินไทย
  • Sri lanka Tourism
  • Thaiembassies and Consulates
  • Ministry of External Affairs Sri Lanka
  • The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka