ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย

ข่าวและกิจกรรม 

ดูทั้งหมด
 • ขอเชิญคนไทยในศรีลังการ่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ขอเชิญคนไทยในศรีลังกา ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 12.00 – 15.00 น. ณ ห้อง Ballroom, Hilton Residence กรุงโคลัมโบ ศรีลังกา
 • โครงการนำคณะนักธุรกิจศรีลังกาเยือนประเทศไทย
  มื่อวันที่ ๑-๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้นำคณะนักธุรกิจศรีลังกา จำนวน ๘ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับ Managing Director จาก Hayleys Group และบริษัท MAC Holdings เดินทางเยือนประเทศไทย ตามโครงการนำคณะนักธุรกิจศรีลังกาเยือนประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความร่วมมือทางธุรกิจการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับศรีลังกาให้มากยิ่งขึ้น
 • การประชุมคนไทยในศรีลังกา
  เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้จัดการประชุมคนไทยที่มีถิ่นพำนักอยู่ในศรีลังกาครั้งที่ ๒ ณ สถานเอกอัครราชทูต ฯ โดยมมีนายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบเป็นประธานการประชุม
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบเยี่ยมพนักงานไทยในมัลดีฟส์
  ตามที่นายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้เดินทางไปยื่นพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐมัลดีฟส์ต่อประธานาธิบดีสาธารณรัฐมัลดีฟส์เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตนพพร ฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการโรงแรม Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives ซึ่งเป็นโรงแรมในเครือ Centara ของไทย พร้อมกับพบปะพนักงานชาวไทยจำนวน ๔๐ คน เพื่อสอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่

46/46 Nawam Mawatha,
9th Floor, Green lanka Towers,
Colombo 2 Sri Lanka

Tel. (9411) 230-2500-3
VOIP: 521601,521602
Fax. (9411) 230-4511-2
Email. thaicmb@sltnet.lk

ปฏิทิน 

ดูทั้งหมด
 • Temple of the Sacred Tooth Relic
 • การบินไทย
 • Sri lanka Tourism
 • Thaiembassies and Consulates
 • Ministry of External Affairs Sri Lanka
 • The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka