ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย

ข่าวและกิจกรรม 

ดูทั้งหมด
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ และกรมศิลปากรร่วมมือปรับปรุงจุฬาลงกรณ์ธรรมศาลา วัดศรีปรมนันทะราชมหาวิหาร เมืองกอลล์
  ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบได้เชิญคณะเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร จำนวน ๔ ท่าน เดินทางเยือนศรีลังกา เพื่อดำเนินการปรับปรุงอาคารจุฬาลงกรณ์ธรรมศาลา ณ วัดศรีปรมนันทะราชมหาวิหาร เมืองกอลล์ ตามโครงการกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือด้านพระพุทธศาสนากับต่างประเทศ ของกระทรวงการต่างประเทศ
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบเข้าร่วมพิธีสมโภชอาคารวัดรันเวลลาบูรณวิหาร เมืองกอลล์
  เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้บริจาคเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (หรือเท่ากับ ๘๒๕,๔๒๓ รูปีศรีลังกา) ให้แก่วัดรันเวลลาบูรณวิหาร ผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศศรีลังกา เพื่อสมทบทุนการบูรณะอาคารของวัด ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุอัคคีภัย เมือเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ และเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ นางนาฎนภางค์ ดำรงสุนทรชัย อุปทูตฯ และคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมพิธีสมโภชอาคารวัดรันเวลลาบูรณวิหาร ซึ่งได้รับการบูรณะจากเงินบริจาคของสถานเอกอัครราชทูตฯ และผู้มีจิตศรัทธาชาวศรีลังกา
 • การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดศรีสัมโพธิวิหาร กรุงโคลัมโบ ศรีลังกา
  เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายฐากูร พานิช รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอดีตเอกอัครราชทูต เป็นประธานในพิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดศรีสัมโพธิวิหาร กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา โดยมีนายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ นายรัศม์ ชาลีจันทร์ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ และผู้แทนทีมประเทศไทยในศรีลังกา บุคคลสำคัญฝ่ายศรีลังกา อาทิ นาย Patali Champika Ranawaka รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการวิจัย พลเรือเอก Jayanath Colombage อดีตผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมภริยา และภริยาของพลโท Daya Ratnayake ผู้บัญชาการทหารบก ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวไทย และชาวศรีลังกาเข้าร่วมในพิธีรวมประมาณ ๒๐๐ คน
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนศรีลังกาที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทย
  เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้มอบอุปกรณ์ระบบขยายเสียงและเครื่องดนตรีให้แก่โรงเรียน Gunananda Vidyalaya และโรงเรียน Prince College กรุงโคลัมโบ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของทั้งสองโรงเรียน โดยได้มีการจัดพิธีมอบสิ่งของดังกล่าวที่วัดทีปทุตตมาราม กรุงโคลัมโบ และมีพระ Waskaduwe Mahindawansa Maha Nayaka Thero เจ้าอาวาสวัดฯ ในฐานะผู้อุปถัมภ์โรงเรียนทั้งสองแห่งเป็นประธานฝ่ายศรีลังกา

ที่ตั้ง: 46/46 Nawam Mawatha,
9th Floor, Green lanka Towers,
Colombo 2 Sri Lanka

โทรศัพท์ (+94) 11 230 2500-3
โทรสาร  (+94) 11 230 4511
VOIP: 521601,521602
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินสำหรับคนไทย
ในศรีลังกาและมัลดีฟส์
(+๙๔) ๗๗ ๓๐๗๐๗๔๗,
(+๙๔) ๗๗ ๓๐๗๐๗๔๘
Email. thaicmb@sltnet.lk
Facebook Page: RTEColombo

ปฏิทิน 

ดูทั้งหมด
 • Temple of the Sacred Tooth Relic
 • การบินไทย
 • Sri lanka Tourism
 • Thaiembassies and Consulates
 • Ministry of External Affairs Sri Lanka
 • The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka