ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทย

 

 

26, Sir Marcus Fernando road,
Colombo 07, Sri Lanka

Tel. (+9411) 752 9500-3
Fax. (+9411) 752 9504
Email. 
thaicmb@sltnet.lk
royalthaiembassyincolombo@gmail.com

 

เบอร์ฉุกเฉินสำหรับคนไทย

+๙๔๗๗๓๐๗๐๗๔๗-๔๘

  • โครงการบัตรสมาชิกไทยแลนด์อีลิท (Thailand Elite Card)
  • รัฐบาลไทยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญร่วมลงนามน้อมเกล้าแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  • ปั่นเพื่อพ่อ
  • Temple of the Sacred Tooth Relic
  • การบินไทย
  • Sri lanka Tourism
  • Thaiembassies and Consulates
  • Ministry of External Affairs Sri Lanka
  • The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka