กระทรวงการต่างประเทศ

เวลาทำการและวันหยุดราชการ

เวลาทำการ:  Monday- Friday                      09:30-13:00 hrs.

                                                                14:00-17:00 hrs.

วันหยุด:        Saturday-Sunday

 

Public Holidays for Year 2019 (B.E. 2562)