กระทรวงการต่างประเทศ

ที่ตั้ง/แผนที่ โทรศัพท์ อีเมล์

ที่ตั้ง/แผนที่ โทรศัพท์ อีเมล์


 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน 
  
Royal Thai Consulate-General
No.116, Chamiers Road,
Nandanam

Chennai 600 035, India

Tel : (+91) 4230-0730/40/60/80 VOIP: 521311-14
Fax : (+91) 44 4202 0900
Email
:

thaicnn@mfa.go.th

*****************************************************************************************
แผนที่