กระทรวงการต่างประเทศ

ที่ตั้ง/แผนที่ โทรศัพท์ อีเมล์

ที่ตั้ง/แผนที่ โทรศัพท์ อีเมล์


 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน 
  
Royal Thai Consulate-General
No.3, First Main Road,
Vidyodaya Colony, T. Nagar,

Chennai 600 017, India

Tel : (+91)  44 4230 0730/60/80 VOIP: 521311
Fax : (+91) 44 4202 0900
Email :

thaicnn@mfa.go.th

*****************************************************************************************
แผนที่