ข่าวกิจกรรมกงสุล : การจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก News

ข่าวกิจกรรมกงสุล : การจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดมหาโพธิสมาคม ศรีลังกา เมืองเจนไน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน โดยมีนางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธุ์ รองกงสุลใหญ่ รักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน เป็นประธานในพิธี โดยมีข้าราชการและครอบครัว ตลอดจนชุมชนชาวไทยในพื้นที่เข้าร่วมรวมประมาณ ๓๐ คน นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว