ข่าวกิจกรรมกงสุล : กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก News

ข่าวกิจกรรมกงสุล : กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม และทำความสะอาดชายหาด เมืองเจนไน ร่วมกับองค์กร Environmentalist Foundation of India (EFI) ในวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๘.๐๐ น. ณ เมืองเจนไน รัฐทมิฬนาฑู โดยจัดให้ข้าราชการและชุมชนไทยในเมืองเจนไน พร้อมด้วยอาสาสมัครชาวอินเดีย ไปทัศนศึกษาและรับทราบปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ ที่ Buckingham Canal/ Adambakkam Lake/ Sholinganallur Lake และ Adyar Estuary ซึ่งเป็นแหล่งน้ำในเมืองเจนไนที่จะไหลลงสู่ทะเล และร่วมกันทำความสะอาดชายหาด ที่ Theosophical Society Beach เมืองเจนไน โดยมีนางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธุ์ รองกงสุลใหญ่ รักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน เป็นประธานการจัดงาน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมประมาณ ๘๐ คน