ข่าวกิจกรรมกงสุล : กิจกรรมพระะราชพิธีบรมราชาภิเษก พิธีถวายพระพรชัยมงคล News

ข่าวกิจกรรมกงสุล : กิจกรรมพระะราชพิธีบรมราชาภิเษก พิธีถวายพระพรชัยมงคล

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน โดยมีนางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธุ์ รองกงสุลใหญ่ รักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน เป็นประธานในพิธี โดยมีข้าราชการและครอบครัว ตลอดจนชุมชนชาวไทยในเมืองเจนไนและเมืองใกล้เคียงเข้าร่วมรวมประมาณ ๕๐ คน