ข่าวและกิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ฯ : ภาพกิจกรรมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 26 ตค 2560 สกญ เจนไน News

ข่าวและกิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ฯ : ภาพกิจกรรมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 26 ตค 2560 สกญ เจนไน