ข่าวและกิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ฯ : ภาพพิธีรับหีบเพลิงพระราชทาน News

ข่าวและกิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ฯ : ภาพพิธีรับหีบเพลิงพระราชทาน