ข่าวและกิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ฯ : การจัดงานเทศกาล Thailand Escapade: Thailsnd Stylish Street Food Festival  News

ข่าวและกิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ฯ : การจัดงานเทศกาล Thailand Escapade: Thailsnd Stylish Street Food Festival

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ร่วมกับทีมประเทศไทย ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเมืองมุมไบ บริษัท การบินไทย จำกัด สำนักงานเมืองเจนไน  และห้างสรรพสินค้า Phoenix MarketCity  ได้จัดงาน Thailand Escapade “Thailand Stylish Street Food Festival” เมื่อวันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้างสรรพสินค้า Phoenix MarketCity  ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่ทันสมัยของเมืองเจนไน ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ น.–๒๑.๓๐ น. โดยมีหน่วยงานพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนการจัดงานฯ ได้แก่ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ภาคเอกชนอาหารฮาลาลไทย สมาคมและภาคเอกชนไทย ได้แก่ กลุ่ม OTOP จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง  Women’s Christian College เมืองเจนไน  Chennai (MMA) Mixed Martial Arts Training Academy และวิทยาลัย Chennai’s Amirta Institute of Hotel and Management รวมถึงวิทยาลัย/โรงเรียน การสอนทำอาหารในเมืองเจนไน อีก ๗ แห่ง ซึ่งได้ส่งอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมชมการสาธิตอาหารไทย

การจัดงาน Thailand Escapade “Thailand Stylish Street Food Festival” ในครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้เป็นอย่างดีโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และคาดว่า การจัดงานทั้งสองวัน มีผู้เข้าร่วมชมงานฯ ประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน   ทั้งนี้ การจัดงานฯ ประกอบด้วย 

การจัดคูหาประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายสินค้ารวม ๒๔ คูหา แบ่งเป็นคูหา สำหรับ (๑) มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าจากโครงการหลวง ตราดอยคำ เช่น น้ำผลไม้ ผลไม้อบแห้ง นมถั่วเหลือง ข้าวเกรียบ ฯลฯ   ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ  ได้แก่ กระเป๋าผ้าทอ ผ้าพันคอไหม ฯลฯ และการจัดแสดงผ้าไหมตราสัญลักษณ์นกยูง และผลิตภัณฑ์เสริมความงามจากไหม  (๒) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเมืองมุมไบ (๓) บริษัท การบินไทย จำกัด สำนักงานเมืองเจนไน  (๔-๑๒) คูหาสาธิตอาหารและขนมไทยจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่ แกงเขียวหวาน ผัดกระเพรา ผัดไท ทอดมันปลากราย ปอเปี๊ยะทอด ลูกชิ้นปิ้ง ส้มตำ ไก่ทอด ข้าวมันไก่ น้ำมะตูม น้ำดอกอัญชัญ ไอศรีมกะทิ และขนมเบื้อง (๑๓) ร้าน Surya Fruit จำหน่ายผลไม้ไทย เช่น ลำไย ลูกมังกร และมะขามหวาน (๑๔) ร้านขนมเค้กและช็อกโกแลต Dorri’s (๑๕) บริษัท Dutch Mill  (๑๖) ร้าน Absolute Thai จำหน่ายอาหารไทย (๑๗) ร้าน Mamagoto จำหน่ายอาหารไทย (๑๘)  OTOP จังหวัดพิษณุโลก (๑๙) OTOP จังหวัดลำปาง จำหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิก และ Gift Shop   (๒๐) OTOP จังหวัดเชียงใหม่ จำหน่ายร่ม และกระเป๋า  (๒๑) ร้าน In Soul จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าไทย ได้แก่ น้ำจิ้มไก่แม่ประนอม ซอสปรุงรสประเภทต่างๆ ตรา Thai น้ำพริกแกงสำเร็จรูป และกะทิชาวเกาะ ฯลฯ  (๒๒) บริษัท  อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลธ์ สแน็ค จำกัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้งตรา Try Me  (๒๓) บริษัท Thairichfoods Group จำหน่ายผิวส้มโออบกรอบตรา Thai Rich  บริษัทปลาสลิดพอดีคำ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาสลิดทอดกรอบ และปลาสลิดผสมถั่วและสมุนไพร และบริษัท  ดาสมุทร จำกัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาเส้นตรา Full Fish และบริษัท ตะวันพืชผล จำกัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดหอมแห้ง ตราบ้านตะวัน และ (๒๔) ร้าน Spa ไทย

การจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม เช่น การแสดงนาฏศิลป์ไทย  การสาธิตมวยไทย การร้องเพลงประสานเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ การแสดงศิลปะร่มไทย การแสดงผ้าไหมจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จุดถ่ายภาพ Banner ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย และศิลปะร่มไทย ซึ่งได้สร้างสีสันของงานและได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมาก  

การสาธิตอาหารไทย  สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อสาธิตอาหารไทยระหว่างการจัดงานฯ โดยมีโรงเรียน/มหาวิทยาลัยสอนทำอาหารในเมืองเจนไนรวม ๗ แห่ง ส่งอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมชมการสาธิตและชิมอาหารไทยรวม ๑๓๖ คน  

การจัดกิจกรรมโครงการฯ ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐอินเดีย ทั้งด้านการเผยแพร่วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและอาหารไทย โดยภายในงาน Thailand Escapade “Thailand Stylish Street Food Festival” จัดพื้นที่สำหรับจำหน่ายการสาธิตและจำหน่ายอาหารไทย และเครื่องปรุงรสของไทย เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นที่นิยมในสาธารณรัฐอินเดียตอนใต้ ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง และเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหารไทยและกระตุ้นให้เกิดกระแสอาหารไทยในหมู่เชฟและผู้ที่สนใจทั่วไป ซึ่งจะนำไปสู่การขยายตัวของการส่งออกสินค้าอาหารและเครื่องปรุงรสของไทยมายังตลาดอินเดียให้มากขึ้นในอนาคต

 

The Royal Thai Consulate-General in Chennai in collaboration with Tourism Authority of Thailand in Mumbai and Phoenix Market City hasorganized Thai Stylish Food Festival on Saturday 4 and Sunday 5 February 2017 at Phoenix Market City, Chennai from 15:00 hrs. -  21:30 hrs.

 This was one of the most exciting events of the year at Phoenix Market City. The festival was absolutely exclusive. But there were more food and drink stands here than you ever hope to explore. The delicious smells have wafted from every corner of the festival area.  Authentic Thai food, dessert, and herbal drinks were available such as Pad Thai, Green Curry, Som Tum, Deep Fried Fish Cake, Chicken rice, Coconut ice cream with Thai Style toppings, Thai Crispy crepe and Butterfly Pea Flower Drink prepared by Thai chefs.

 The organizers set up many tents for food and snacks in the festival grounds. For those looking for something more authentic of Thai food, this festival was the place to be. Dishes of all kinds are available, from soups to vegetables to meat to desserts, things you saw in Thailand, and things you've never even heard of. It would be impossible to name them all here - just go and enjoy.

There was a full lineup of entertainers on the schedule as well. There will be dazzling performances by Thai traditional dancers from Thailand.  And for those who are interested in Muay Thai, Chennai (MMA) Mixed Martial Arts Training Academy has demonstrated the fighting skills and technique.  They definitely pulled out all the stops to put on a good show. In various display tents around the festival area, visitors could also pose for a photo with Thai dancers and Thai-northern style umbrellas. The Festival seemed to offer with little more than some foreign cuisines; the crowd could  spend the whole evening at the Thai Festival for all it had to offer.

Thailand is known as the "Land of Smiles" and the people participating in this festival  showed a lot of pride for their country, culture, and heritage.