สารพันข่าวและบทความ : การจัดงานแสดงสินค้า 9th Agri Tech India 2017 News

สารพันข่าวและบทความ : การจัดงานแสดงสินค้า 9th Agri Tech India 2017

งาน 9th Agri Tech India 2017

วันที่ 28-30 สิงหาคม 2560

1. เกี่ยวกับงาน

ผู้จัดงาน

Media Today Group โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก Ministry of Agriculture & Farmers’ Welfare (Government of India)

สถานที่จัดงาน

BIEC, Bengaluru International Exhibition Center เมืองบังคาลอร์  รัฐกรณาฏกะ

สาขาอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร เมล็ดพันธุ์ ปศุสัตว์ และการแปรรูปอาหาร

จุดเด่น

เป็นงานแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของอินเดีย และจัดมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งอินเดียเป็นประเทศที่มีแหล่งผลิตวัตถุดิบของสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีความสำคัญทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก และยังเป็นตลาดรถไถสำหรับการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก  รวมทั้งยังเป็นตลาดเมล็ดพันธุ์ สินค้าเกษตรและปศุสัตว์ที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียใต้ด้วย

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดงานแสดงสินค้าและจับคู่ทางธุรกิจ

องค์ประกอบงานโดยย่อ

งานแสดงสินค้าท้องถิ่นและจากประเทศคู่ค้าที่สนใจ

โอกาส/ประโยชน์ที่ฝ่ายไทยจะได้รับ

-เป็นโอกาสอันดีในการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรรูปและและเครื่องจักรด้านเกษตรของไทย

-เป็นการเปิดตลาดและลู่ทางการทำธุรกิจใหม่ในอินเดีย

พื้นที่จัดแสดง

ประมาณ 16,000 ตร.ม.

จำนวนผู้เข้าชม

ครั้งล่าสุดเมื่อ วันที่ 26-28 สิงหาคม 2559

มีผู้จัดแสดงประมาณ (exhibitors) 400 ราย

มีผู้เข้าร่วมงาน (delegates) 35,000 ราย

มีบูธแสดง (stalls) รวม 400 บูธ

2.ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังนี้

คูหามาตรฐาน

9 ตร.ม. (3 ม. x 3 ม.) ค่าเช่า 230 ยูโร ต่อตารางเมตร หรือ 7,500 รูปี ต่อตารางเมตร

ค่าตกแต่งคูหา

-

ค่าเช่าที่พัก

ห้องพักเดี่ยวและห้องพักคู่ราคาประมาณ 100-300 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3,300-10,000 บาท)

ค่าขนส่ง

ผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบ

ค่าเดินทาง

ระหว่างประเทศ ประมาณ 10,000 -20,000 บาท/คน (เที่ยวบินไป-กลับ)

ในประเทศ ประมาณ 3,000 บาท ต่อวัน (รวมน้ำมันและคนขับ)

ค่าจ้างล่าม

ค่าบริการโดยประมาณ 2,000 บาท/วัน

3. อื่นๆ

กฏระเบียบและข้อควรรู้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

agritechindia@gmail.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

www.agcritechindia.com

ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่

J-73, Paryavaran Complex, Neb Sarai, IGNOU Road, New Delhi 110068, India

Tel: +91 11 41407851, 65656554

E-mail: agritechindia@gmail.com

ข้อมูลการให้การสนับสนุนการจัดงาน

-