ข่าวและกิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ฯ : การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด๋็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร News

ข่าวและกิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ฯ : การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด๋็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร