• รัฐบาลเชิญชวนชาวไทยแสดงความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศไทยโดยผ่านเว็บไซต์  http://rfm2.mod.go.th ภายใต้หมวด "เสนอแนวคิดการปฏิรูป" เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับคณะทำงานการปฏิรูปเพื่อคืนความสูขให้คนในชาติ

ข่าวล่าสุด 

ดูทั้งหมด
สารคดี ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

 

Royal Thai Consulate-General

No.3, First Main Road, Vidyodaya Colony, T.Nagar,
Chennai - 600 017

Office Hours : 09:00-13:00 and 14:00-17:00
Tel :

(91-44) 4230-0730/40/60/80  VOIP: 521311-14

hotline: (91) 97 9083 1391     (91) 99 4064 5450

Fax : (91-44) 4202-0900
Email :

thaicnn@mfa.go.th

Website : www.thaiembassy.org/chennai