• รัฐบาลเชิญชวนชาวไทยแสดงความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศไทยโดยผ่านเว็บไซต์  http://rfm2.mod.go.th ภายใต้หมวด "เสนอแนวคิดการปฏิรูป" เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับคณะทำงานการปฏิรูปเพื่อคืนความสูขให้คนในชาติ

ข่าวล่าสุด 

ดูทั้งหมด