• นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทำภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ " Thailand through the eyes of foreigners (Way of Life / Culture / Tourism)" ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม 2561  ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ http://www.thailandfilmdestination.com

ข่าวและกิจกรรมของสถานกงสุลใหญ่ฯ 

ดูทั้งหมด